3 tác phẩm kiến trúc xanh được giải thưởng quốc tế Good Design Award 2012

3 tác phẩm kiến trúc xanh được giải thưởng quốc tế Good Design Award 2012

Các tác phẩm của Việt Nam mang thông điệp kiến trúc xanh với sự hòa hợp giữa thiên nhiên và vật liệu tự nhiên, vừa được nhận Good Design Award 2012. Giải thưởng Good Design do Tổ chức The Chicago Athenaeum (Mỹ) trao từ năm 1950, là giải thưởng uy tín dành cho các nhà […]

Share