Những vấn đề trong đào tạo Kiến trúc

Những vấn đề trong đào tạo Kiến trúc

Các trường đào tạo kiến trúc ở Việt Nam đã có hơn nửa thế kỷ bề dày truyền thống và kinh nghiệm. Sinh viên Việt Nam đã đạt được nhiều giải thưởng có uy tín trên thế giới. Các kiến trúc sư (KTS) ra trường đã và đang tích cực tham gia vào công cuộc […]

Share