Tag Archives: mệnh mộc

Nội thất cho người mệnh mộc

Mộc biểu tượng của mùa xuân, cũng là biểu hiện sáng tạo, nuôi dưỡng và nảy nở, tượng trưng cho cạnh tranh, năng động. Nội thất cho người mệnh mộc cũng lấy những yếu tố này làm trọng. Người thuộc mạng Mộc thường thích thám hiểm, ngay thẳng, nhiệt tình, chủ động, thích bận rộn […]