Tag Archives: vật liệu cách

Gỗ tán âm

Gỗ tán âm AK Diffuser được thiết kế và sản xuất một cách chính xác theo tính chất âm học, tăng cường khả năng hấp thụ âm thanh. Mô tả sản phẩm: Gỗ tán âm Remak Diffuser được thiết kế và sản xuất một cách chính xác theo tính chất âm học. Sản phẩm bao gồm những rảnh nhỏ hình tam giác […]