Số người được phân bổ trong các phòng như sau:

STT

Phòng ban

Nhân sự

1

Ban Giám đốc

2 người

2

Phòng Kế toán

2 người

3

Phòng Kinh doanh

5 người

4

Phòng Marketting

2 người

5

Phòng Thiết kế

4 người

6

Phòng Tổ chức thi công

3 người

7

Xưởng gỗ tự nhiên

12 người

8

Xưởng gỗ công nghiệp

11 người

9

Thợ thi công đa năng

6 người

Tổng số nhân viên của công ty là 47 người trong đó có 2 thạc sĩ, còn lại là KTS, KS, CN giàu kinh nghiệm. Ngoài ra công ty còn có mạng lưới cộng tác viên thiết kế và hàng trăm cộng tác viên thi công, khi cần có thể huy động để đảm bảo tiến độ thực hiện công trình cho chủ đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.